Turun Riennon Taitoluistelu ry

Yksinluistelu – Ohjeet kilpailemiseen

YL slider

Yksinluistelu

Ohjeet kilpailemiseen

KILPAILEMINEN JA KILPAILUISTA TIEDOTTAMINEN

Kilpailukutsujen käsittely, kilpailuihin ilmoittaminen ja tiedottaminen

Valmentajat käsittelevät seuraan tulleet kilpailukutsut ja päättävät, mihin kilpailuihin ja sarjoihin osallistutaan. Valmentajat myös päättävät, ketkä luistelijat ilmoitetaan ja – karsinnan varalta – missä järjestyksessä.

Kaikissa sarjoissa noudatetaan niin sanottua kiertoperiaatetta, eli ilmoitusjärjestystä vaihdellaan kisasta toiseen. Jos luistelija on aikaisemmin ilmoitettu kisaan, mutta karsittu kisasta järjestävän seuran toimesta, annetaan hänelle seuraavassa kisassa etusija. Ohjeistuksen tarkoituksena on pyrkiä takaamaan kaikille luistelijoille riittävästi kilpailuja. Valmentajat voivat kuitenkin poiketa tästä säännöstä, jos kilpailun luonne sitä edellyttää.

Kauden 2021-2022 kilpailukalenterin löydätte täältä. Kilpailukalenterista löytyy kauden tulevat kilpailut ja luistelijat, joita kilpailuihin ollaan ilmoittamassa. Myös vahvistetut luistelijat tullaan taulukkoon päivittämään, kun tieto kilpailujärjestäjältä meille saapuu. Mikäli luistelija EI aio osallistua kilpailuun, johon häntä ollaan ilmoittamassa taulukon mukaisesti, tulee siitä ilmoittaa sähköpostitse kilpailut@turunriennontaitoluistelu.fi taulukossa näkyvään päivään mennessä. Seuraattehan siis taulukkoa aktiivisesti, jotta olette tietoisia tulevista kilpailuista.

Kun ilmoitettavat luistelijat ovat tiedossa, kilpailusihteeri ilmoittaa luistelijat kilpailuun ja lähettää kilpailukutsun tiedoksi luistelijoille. 

Kilpailuun osallistujalla tulee olla taitoluisteluliiton kilpailupassi maksettuna ensimmäisenä jääharjoituspäivänä syksyllä. Mikäli luistelija ei ole hankkinut kilpailupassia oikea-aikaisesti, voi seura evätä luistelijan osallistumisen kilpailuihin. Kilpailuluvan lunastaneiden luistelijoiden tulee itse huolehtia siitä, että heillä on koko kauden voimassaoleva vakuutustodistus. Eli jos vakuutuskausi päättyy kesken kauden, on uusi vakuutustodistus toimitettava viipymättä kilpailusihteerille.

Huom. Kullekin kaudelle on haettava uusi tapaturmavakuutustodistus vakuutusyhtiöltä.

Jos luistelija (ilmoittauduttuaan ensin kilpailuun) peruu itse kilpailuun osallistumisen ilman perusteltua syytä, maksaa hän ilmoittautumismaksun riippumatta siitä, mitä järjestävä seura veloittaa seuralta. Tämä koskee seuran oman viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruttuja, joka ei välttämättä ole sama kuin kilpailun järjestävän seuran viimeinen ilmoittautumispäivä. Peruutuksesta pitää antaa kirjallinen selvitys sekä valmentajalle että kilpailusihteerille.

Kun järjestävältä seuralta tulee kilpailuvahvistus ja osallistujalista, lähetetään ne tiedoksi valmentajille sekä kilpailuun ilmoitetuille luistelijoille. Samalla vahvistetaan myös kilpailuun lähtevä valmentaja, jos hän on jo tiedossa.

Matkajärjestelyt ja –kustannukset

Seura ei tee luistelijoille hotellivarauksia kilpailujen yhteydessä, vaan luistelijat hoitavat ne itse. Luistelijat hoitavat myös vuorotellen valmentajan hotellivarauksen, seura kuitenkin huolehtii valmentajan majoituskustannuksista.

Yleensä kilpailukutsuissa on suosituksia kilpailussa käytettävistä hotelleista ja järjestävä seura on voinut sopia erikoishinnoista ko. kisaan. Kilpailusihteeri toimittaa kilpailukutsut sähköpostilla luistelijoille, valintakisoissa heti kun kutsu on tullut ja muissa kisoissa heti kun on päätetty osallistumisesta. Luistelijat varaavat sitten hotellihuoneensa itse, joko järjestäjien suosittelemasta hotellista tai muualta. 

Luistelijat itse vastaavat matka- ja majoituskustannuksista. Valmentajat matkustavat luistelijoiden kyydillä aina kun se on aikataulullisesti mahdollista. Pääsääntö on, että luistelujärjestyksessä ensimmäisenä oleva luistelija huolehtii menomatkasta ja viimeisenä oleva paluumatkasta.

Ulkomaan kilpailut ja Suomessa järjestetyt kansainväliset kilpailut

Luistelijat vastaavat ilmoittautumismaksuista ja tuomarikuluista sekä valmentajan matka-ja majoituskustannuksista sekä päivärahasta.

Kilpailuohje

Ohessa kilpailuohje, josta selviää, miten valmistaudutaan kilpailuun, mitä itse kilpailun aikana tapahtuu, mitä asioita pitää ottaa huomioon jne. Ohje on tarkoitettu ensi sijassa aloitteleville kilpaluistelijoille, mutta myös kokeneempien kilpailijoiden on hyvä välillä kerrata näitä asioita.

ISU-arviointi

Suunniteltu ohjelma

Jos kilpailussa käytetään ISU-arviointia, tulee luistelijan täyttää ‘Suunniteltu ohjelma’ lomake ja toimittaa se seuran heti kauden alussa, hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä kilpailuja. Toimisto huolehtii ohjelmalomakkeiden lähettämisestä edelleen kisajärjestäjille.

Kilpailusihteeri säilyttää luistelijan viimeisimmän version suunnitellusta ohjelmasta ja lähettää sen kisajärjestäjille, ellei luistelija ole toimittanut uutta versiota hyvissä ajoin ennen seuraavaa kisaa. Jos ohjelmaan tehdään muutoksia, luistelijan pitää itse huolehtia lomakkeen päivittämisestä ja lähettämisestä kilpailusihteerille.

On hyvä muistaa, että suunniteltu ohjelma annetaan ainoastaan avuksi ISU-arviointi järjestelmälle, arviointi tehdään kuitenkin AINA luistelun mukaan.

Lomakkeet löytyvät liiton sivuilta, johon linkki tässä.

Sarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma (SM-seniorit, seniorit, SM-juniorit, juniorit ja SM-noviisit) on oma lomakkeensa. Muissa sarjoissa (noviisit, debytantit, kärkisilmut) on oma lomakkeensa, jossa on pelkkä vapaaohjelma. Elementtien lyhenteet löytyvät lomakkeen toiselta sivulta.

Ohjelmat tallennetaan nimellä ‘Luistelija Liisa TRT suunniteltu ohjelma 20160102’, jossa päivämäärä on viimeisin päivityspäivä.

SM-sarjojen Declaration-lomakkeet

Kunkin SM-sarjan (SM-seniorit, SM-juniorit, SM-noviisit)  luisteliijan, valmentajan ja seuran virallisten edustajien on asianmukaisesti täytettävä ja allekirjoitettava lomake. Lomakkeet ja lisätiedot liiton sivuilla.

Jokainen luistelija/perhe vastaa itse siitä että lomake on asianmukaisesti täytetty ja toimitettu ajallaan Taitoluisteluliittoon.

Kilpailutulokset

Kisan jälkeen tulokset julkaistaan seuran nettisivuilla, kohdassa Kilpailutulokset.

Jos järjestävä seura ei julkista tuloksia netissä, pitää luistelijoiden toimittaa tulokset paperilla tai sähköpostilla yksinluistelun tiedottajalle.

Pääsääntöisesti julkaistaan vain 3 parasta sekä seuran omien luistelijoiden sijoitukset. Liiton alaisista kisoista ja aluemestaruuksista voidaan julkaista täydelliset tuloslistat.

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Seuraa meitä:

Seuraa meitä: