Turun Riennon Taitoluistelu ry

Yksinluistelu – Oheisharjoittelu

YL slider

Yksinluistelu

Oheisharjoittelu

Oheisharjoittelu

Oheisharjoittelun avulla kehitetään lajitaitoharjoittelun ohella monipuolisia liikunnallisia taitoja ja perusominaisuuksia.  
(mm.tasapaino, koordinaatio, ketteryys, nopeus, kestävyys ja voima, liikkuvuus jne)
Jään ulkopuolella pidettävien harjoitusten sisältö ja kesto muuttuvat harjoitusryhmän/ nuoren urheilijan kasvun myötä.
Ryhmien oheisharjoittelupaikan määrittelee harjoituksen sisältö.

ALKULÄMMITTELY aina ennen jääharjoitusta kuuluu itsenäiseen oheisharjoitteluun:
* lämmittää lihakset harjoitusta ja suoritusta varten
* ehkäisee ja estää loukkaantumiset
* Parantaa suorituskykyä, sekä lisää rentoutta, oppimista ja lihasten verenkiertoa
* Siirtää ajatukset päivän muista askareista itse lajitaitoharjoitteluun.

LOPPUJÄÄHDYTTELY auttaa palautumaan jääharjoituksesta ja optimoi luistelijan kehon seuraavaan päivään. Ohiesharjoitusten jälkeen on vielä muistettava kotona pidemmän venyttelyn merkitys palauttavana harjoituksena.

TANSSI

Tavoite kehittää kehonhallintaa, ryhtiä ja ohjata lapsi ja nuori anatomisesti oikeisiin asentoihin.

Lapsena aloitettu tanssi tukee lajiharjoittelua, luo monipuolista liikekieltä, auttaa oman kehon tuntemuksessa ja luo hyvän pohjan esiintymistaidolle.

LIHASHUOLTO

Opetellaan oikea venyttelytekniikka, ennalta ehkäistään vammoja.

Harjoitetaan kehonhallintaa ja liikkuvuutta.

Nuoremmilla tuntisisältöön kuuluu myös perusliikuntataitoja kuten kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä.

Antaa eväät omatoimiseen palauttavaan ja huoltavaan harjoitteluun vammojen ehkäisemiseksi.

KUNTOTESTIT JA LIIKKUVUUSTESTIT

Antaa luistelijalle itselleen ja valmentajalle numeerista tietoa, joka konkretisoi kuntoa / liikkuvuutta.

Tuo esiin ominaisuudet, joissa kehittämisen varaa.

Urheilija itse saa apuvälineen, jotta voi kehittää ominaisuuksiaan. (riippuu paljon itsestä)

Tapaturman sattuessa

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Seuraa meitä:

Seuraa meitä: