Turun Riennon Taitoluistelu ry

YL slider

Yksinluistelu

Luistelijasopimus

1. Kausimaksu ja lisätuntien veloitukset

1.1. Kausimaksu perustuu luistelijan harjoitusryhmän harjoitusaikataulun mukaiseen harjoitusmäärään. Kausimaksu sisältää luistelijan harjoitusryhmän harjoitusohjelman mukaiset jääharjoitukset ja oheisharjoitukset. Luistelija sitoutuu siihen määrään jääharjoituksia, jotka ryhmällä on.

Tiedot ryhmien kausimaksuista ja seuran jäsenmaksusta löytyvät täältä.

1.2. Seuralla on oikeus muuttaa luistelijan kausimaksua, jos luistelija vaihtaa harjoitusryhmää kesken kauden. Luistelija maksaa uuden harjoitusryhmän mukaista kausimaksua siitä kuukaudesta alkaen, jolloin hän on siirtynyt uuteen harjoitusryhmään. Harjoitusryhmän vaihdosta sovitaan valmennustiimin kansa.

1.3. Luistelijalla on oikeus ottaa kausimaksuun kuuluvien harjoitusten lisäksi mahdollisia aamujää- ja muita lisäharjoituksia. Nämä ylimääräiset harjoitustunnit laskutetaan lisäveloituksina erikseen.

1.4. Kilpailujen kilpailumaksut, leirit, musiikintekomaksut, koreografia, fysiikkatestit, perus- ja elementtitestien osallistumismaksut sekä muut kausimaksuun kuulumattomat maksut laskutetaan erikseen.

1.5. Luistelijan kausimaksu on voimassa, kun luistelija luistelee seurassa koko kauden.

Mikäli luistelija lopettaa luistelun seurassa kesken kauden muusta syystä kuin lääkärin määräyksestä, tulee maksut suorittaa kuluvalta ja seuraavalta kuukaudelta.

1.6. Korvausjää 

  • erillisiä korvausjäitä ei ole
  • poikkeuksena: korvausjää on mahdollinen ainoastaan silloin, kun koulun aikataulun perusteella luistelija ei pääse oman ryhmän jäälle. Korvaava jää on mahdollista neuvotella alemman ryhmän jäälle.
  • aamujäille ei saa tulla korvaamaan poissaoloja eikä tavallisia oman ryhmän tunteja muuta kuin edellä mainituista poikkeussyistä.

2. Perhealennus

Mikäli luistelijan lisäksi luistelijan perheestä luistelee seurassa yksi tai useampi luistelija, kalleimman kausimaksun luistelija maksaa kausimaksun täysimääräisenä ja seuraavat luistelijat saavat kukin 10 % perhealennuksen. Perhealennus myönnetään vain kausimaksusta.

3. Maksuvapautus sairastumis- ja loukkaantumistilanteissa

TRT:n yleisenä periaatteena on, että kausimaksu voidaan jättää perimättä vähintään kaksi viikkoa jatkuneen sairausloman ajalta kahden viikon omavastuuajan jälkeen, jos luistelijalla on esittää lääkärintodistus tai -lausunto. Sairauslomahyvitys lasketaan lääkärintodistuksen tai -lausunnon mukaan edellyttäen, että luistelija on ollut sairausloman ajan poissa jääharjoituksista. Kuitenkin oheisharjoituksiin luistelija voi osallistua luistelijaa hoitavan lääkärin tai fysioterapeutin antamien ohjeiden puitteissa. Seura pyrkii tukemaan luistelijan kuntoutusta sairausloman aikana.

Lääkärintodistus tai -lausunto toimitetaan valmentajalle sekä sähköpostitse 

if.ul1642492511etsiu1642492511lotia1642492511tnonn1642492511eirnu1642492511rut@a1642492511vaats1642492511avsuo1642492511lat1642492511

Talousvastaava tai laskuttaja laskee hyvityksen ja oikaisee vastaavasti laskutusta.

4. Talkoovelvoite ja varainkeruu

Luistelija tai alaikäisen luistelijan vanhempi osallistuu seuran kulujen kattamiseen tekemällä seuran osoittamaa talkootyötä tarvittaessa.

5. Kilpailumaksut

Kilpailumaksut eivät sisälly kausimaksuun, vaan seura laskuttaa kilpailumaksut luistelijalta erikseen.

6. Leirit

Luistelija vastaa leirien aiheuttamista kustannuksista sekä kaikista valmentajan kustannuksista, mikäli valmentajan on osallistuttava leirille.

Valmentajan osallistumisesta leirille sovitaan seuran kanssa etukäteen.

7. Vakuutukset ja passit

Luistelija vastaa siitä, että hänellä on voimassa oleva ja oikean tasoinen luistelijan passi ja kattava vakuutusturva jo ensimmäisten harjoitusten alkaessa. Asiasta löytyvät tarkemmat ohjeet täältä.

Seura vastaa 1–2 kertaa viikossa jäällä käyvien alle 15-vuotiaiden luistelukoululaisten passien hankinnasta.

8. Luistelusopimuksen hyväksyminen

Luistelijan tai alaikäisen luistelijan huoltajan tulee rekisteröityä seuran nettisivuilta löytyvään jäsenrekisteriin (myClub). Rekisteröitymällä ja vahvistamalla osallistumisensa ryhmään luistelija / alaikäisen luistelijan puolesta tämän huoltaja hyväksyy tämän sopimuksen ehdot sekä sitoutuu ryhmän harjoitusohjelmaan ja kausimaksuihin.

Mikäli luistelijasopimuksen vahvistavaa ilmoittautumista ei ole tehty kauden alkuun mennessä, seura on oikeutettu veloittamaan luistelijalta harjoitukset kertamaksuperusteisesti (30 euroa per jääharjoitus, 20 euroa per oheisharjoitus).

Seuralla on oikeus olla ilmoittamatta luistelijaa kilpailuihin, jos luistelijasopimus on vahvistamatta.

9. Maksulaiminlyöntien seuraamukset

Jos luistelijalla on erääntyneitä kausimaksuja maksamatta ilman pätevää syytä, voidaan hänet jättää ilmoittamatta kilpailuihin.

Seura varaa itselleen oikeuden laskuttaa viivästyskorkolain mukaista viivästyskorkoa myöhässä maksetulle kausimaksulle sekä kohtuulliset perintäkulut. Jos maksut ovat vielä maksukehotusten jälkeen maksamatta, voidaan ne siirtää oikeudelliseen perintään.

10. Yhteystiedot

Sähköpostiosoite if.ul1642492511etsiu1642492511lotia1642492511tnonn1642492511eirnu1642492511rut@a1642492511vaats1642492511avsuo1642492511lat1642492511

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

YHTEISTYÖSSÄ MUKANA

Seuraa meitä:

Seuraa meitä: