TRT Ry:n syyskokouksen jatkokokous 15.12.2011 Riennon kerholla

30.11.2011

 

 

Turun Riennon Taitoluistelu ry:n
sääntömääräinen syyskokouksen jatkokokous pidetään
15.12.2011 klo 18.00 Riennon kerholla
TERVETULOA
TRT Ry:n HALLITUS
 
SYYSKOKOUKSEN JATKOKOKOUS                                                               
 
ESITYSLISTA
 
Aika:                                                Torstaina 15.12.2011 klo 18.00
Paikka:                                           Riennon kerho
 
 
10§                                       KOKOUKSEN AVAUS
 
11§                                       KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 
12§                                      OSAANOTTAJAT
Todetaan kokouksen läsnäolijat ja sekä sääntöjen  mukaan äänioikeutetut jäsenet
 
13§                                       KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
                                             
14§                                       KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN  HYVÄKSYMINEN
                                                           
15§                                       ESITETÄÄN VAHVISTETTAVAKSI HALLITUKSEN LAATIMA VUODEN 2010-2011 VUOSI – JA TILIKERTOMUS, TOIMINTAKERTOMUS JA ESITETÄÄN TILINTARKASTAJIEN ANTAMA LAUSUNTO SEKÄ PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA
 
16§                                       PÄÄTETÄÄN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ  ASIANOSAISILLE
 
17§                                       MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
                                            Johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§   mukaisesti vireille panemat asiat.
 
18§                                       KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN