TRT Ry:n sääntömääräinen kevätkokous

4.5.2012

TRT Ry:n sääntömääräinen kevätkokous 

22.5.2012 klo 19.00

Paikka: Riennon kerho Uudenmaankatu

 

 

TURUN RIENNON TAITOLUISTELU Ry

 

KEVÄTKOKOUS

 

ESITYSLISTA

 

 

Aika: Tiistai 22.5.2012 klo 19.00

Paikka: Turun Riennon kerho, Uudenmaankatu

 

 

 

 

1§ Kokouksen avaus.

 

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 

3§ Osanottajat

Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä sääntöjen mukaan äänioikeutetut jäsenet.

 

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

 

6§ Seuran urheilumuodot tulevana toimikautena 2012-2013.

 

7§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2012-2013

Hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 

8§ Seuran puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 01.07.2012-30.06.2013

Toimikautena 01.07.2011-30.06.2012 puheenjohtajana on toiminut Erja Lehtonen.

 

9§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Valitaan neljä jäsentä

kaudeksi 01.07.2012-30.06.2014.

Erovuorossa ovat kaudeksi 01.07.2010-30.6.2012 valitut Satu Lineri, Pauliina

Tuominen ja Vesa Valkila sekä kaudeksi 01.07.2011-30.6.2012 Erja Lehtosen tilalle

valittu Mervi Järviö.

Hallituksessa jatkavat kaudeksi 01.07.2011-30.06.2013 valitut Anne Neuvonen,

Mia Mäkinen, Johanna Leppänen sekä Heidi Kortela.

 

10§ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta toimikaudeksi

01.07.2012-30.06.2013.

Toiminnantarkastajina ovat toimineet kaudella 01.07.2011-30.06.2012 Tuula Vilja ja

Leena Kurri. Varatoiminnantarkastajina ovat toimineet Seppo Kurtti ja Merja Lahtinen.

 

11§ Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.

Liittymismaksua ei ole ollut. Jäsenmaksun suuruus on ollut 10e/vuosi ja

kannattajajäsenmaksu 50e/vuosi.

 

12§ Seuran edustajien valitseminen eri järjestöjen vuosi- ym. kokouksiin.

Hallitus on aikaisempina vuosina valinnut edustajat eri järjestöjen kokouksiin.

 

13§ Muut mahdolliset asiat

Seuran jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.

 

14§ Kokouksen päättäminen