Kiitokset Erja Lehtoselle.

7.6.2012

Erja Lehtonen ja Tarja Jokiniemi
Erja Lehtonen ja Tarja Jokiniemi

Erja Lehtosen puheenjohtajakauden päättyessä 30.6.2012 haluamme kiittää Erjaa hienosta työstä seuramme eteen.
Erja tuli hallitukseen jo vuonna 2008 ja puheenjohtajaksi hänet valittiin 2009.
Erja on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä seuran toimintaa ja varsinkin muodostelman toiminnassa hän on ollut aktiivisesti mukana.Näistä ehkä suurimpana mainittakoon muodostelman SM-Valintakilpailut jotka seuramme järjesti onnistuneesti yhteistyössä VG-62 kanssa.Haluamme siis antaa suuret kiitokset Erjalle hienosti hoidetusta työstä.

Erjan nyt väistyessä on seuramme saanut uuden puheenjohtajan Tarja Jokiniemen.
Tarja on jo vuosia ollut mukana seuran toiminnassa järjestämässä kaikennäköisiä tapahtumia varsinkin yksinluistelun puolella.Nyt valtikan siirtyessä Tarjalle toivotamme Tarjalle onnea ja menestystä seuran puheenjohtajana.

Lisäksi haluamme kiittää seuramme pitkäaikaista sihteeriä Pauliina Tuomista joka on toiminut ansiokkaasti seuramme sihteerinä kuusi vuotta vuosina 2006-2012.