TRT Ry:n sääntömääräinen kevätkokous

27.4.2013

Kevätkokous pidetään 22.5.13 klo 19 Riennon kerholla Tervetuloa! TRT Ry:n hallitus

 

TURUN RIENNON TAITOLUISTELU Ry

 

KEVÄTKOKOUS

 

ESITYSLISTA

 

 

Aika: Keskiviikko 22.5.2012 klo 19.00

Paikka: Turun Riennon kerho, Uudenmaankatu 13

 

1§ Kokouksen avaus.

 

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 

3§ Osanottajat

Todetaan kokouksen läsnäolijat sekä sääntöjen mukaan äänioikeutetut jäsenet.

 

4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

 

6§ Seuran urheilumuodot tulevana toimikautena 2013-2014.

 

7§ Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle 2013-2014

Hallituksen valmistelemat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

 

8§ Seuran puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 01.07.2013-30.06.2014

Toimikautena 01.07.2012-30.06.2013 puheenjohtajana on toiminut Tarja Jokiniemi.

 

9§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Valitaan neljä

jäsentä kaudeksi 01.07.2013-30.06.2015.

Erovuorossa ovat kaudeksi 01.07.2011-30.06.2013 valitut 

Anne Neuvonen, Mia Mäkinen, Johanna Leppänen sekä Heidi

Kortelan tilalle kaudeksi 01.07.2012-30.06.2013 valittu Pauliina

Tuominen.

Lisäksi Henna Helenius sekä Päivi Rautava ovat ilmoittaneet

olevansa estyneitä jatkamaan kaudella 01.07.2013-30.06.2014.

Valitaan kaksi edustajaa kyseiselle yhdelle kaudelle.

 

10§ Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta toimikaudeksi 01.07.2013-30.06.2014.

Tilintarkastajana on toiminut kaudella 01.07.2012-30.06.2013

HTM Ilkka Vähätalo sekä varatilintarkastajana KHT Antero Korte.

 

11§ Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.

Liittymismaksua ei ole ollut. Jäsenmaksun suuruus on ollut 10e/vuosi

ja kannattajajäsenmaksu 50e/vuosi.

 

12§ Seuran edustajien valitseminen eri järjestöjen vuosi- ym.

kokouksiin.

Hallitus on aikaisempina vuosina valinnut edustajat eri järjestöjen

kokouksiin.

 

13§ Muut mahdolliset asiat

Seuran jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat asiat.

Tuija Paven-Ruutti on pyytänyt selvitystä sponsorirahojen/tuottojen käytöstä.

Leena Kurrin nimeäminen seuran kunniajäseneksi.

Seppo Kurtin nimeäminen seuran kunniajäseneksi.

 

14§ Kokouksen päättäminen