Taitoluisteluliitto tiedottaa

13.11.2013

Hyvä seuraväki!

Suomen mestaruuskilpailut ovat jokaisessa urheilulajissa vuoden kansallinen kuninkuustapahtuma­­­­­­­. Taitoluistelussa näitä mestaruuskilpailuja on kaksi; yksinluistelun ja jäätanssin sekä muodostelmaluistelun SM-kilpailut.
Suomen Taitoluisteluliitto kannustaa jäsenseurojaan kunnioittamaan SM-kilpailuja ja niitä järjestäviä seuroja ja toivoo, että muut seurat pidättäytyisivät järjestämästä kisoja samana viikonloppuna vaan päinvastoin osoittamaan oman tukensa SM-kisalle ja tulemaan paikan päälle. Kehittääksemme taitoluistelua meidän kannattaisi yhdessä ponnistella kohti loistokkaampia SM-kisatapahtumia. Tunnelman kohottamisessa yleisöllä, siis meillä kaikilla taitoluisteluperheeseen kuuluvilla, on tässä tärkeä rooli. Kiinnostavilla tapahtumilla voimme saada enemmän mediatilaa ja siten vahvistaa taitoluistelun asemaa maassamme. Siitä hyötyy jokainen.

Lisäksi Suomen Taitoluisteluliitto, jäsenseurojensa tuella, pyrkii kansainvälisenä edelläkävijänä edistämään taitoluistelun eri lajien välistä yhteisöllisyyttä niin luistelijoiden kuin katsojienkin keskuudessa. Tästä hyvänä esimerkkinä Finlandia Trophy Espoo, jossa Suomen joukkueessa kilpailevat niin yksinluistelijat, jäätanssijat kuin muodostelmaluistelijatkin. Katsomostakin löytyy kannattajia yli lajirajojen.  Pyydämme, että myös jäsenseurojemme edustajat toimisivat avarakatseisesti vastaavanlaisen periaatteen ja tavoitteen mukaisesti myös kansallisissa kisoissa. Tämä on tärkeää elinvoimaisemman taitoluistelukulttuurin rakentamisessa ja asennekasvatusta myös nuorille urheilijoillemme.

Lea Åman
Toiminnanjohtaja

Suomen Taitoluisteluliitto ry.