Info

Koronaviruspandemian huomioiminen

Tapahtumassa noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston sekä Olympiakomitean määräyksiä ja ohjeita. Kaikkien henkilöiden välinen 1-2 metrin turvaetäisyys pitää säilyttää koko tilaisuuden ajan, myös sinne saavuttaessa ja sieltä poistuessa. Tungoksia ja tiiviitä jonoja ei päästetä syntymään missään vaiheessa. Järjestysmiehet ja talkoohenkilökunta ohjeistaa osallistujia ja muita paikalla olijoita turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Käsidesiä on tarjolla sisääntulon yhteydessä infopisteessä, kaikissa kopeissa, tuomaritiloissa ja yleisötiloissa.