Joukkueet

JOUKKUEET KAUDELLA 2019-2020


Turussa on kaudella 2019-2020 kuusi kilpailevaa muodostelmajoukkuetta: kansalliset Tulokkaat, kansalliset MinoritSM-Noviisit, SM-Juniorit ja Aikuiset. Pikkutulokkaat kilpailevat kaudella 2019-2020 vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Tulokkaat ovat n. 7-11 -vuotiaita, Minorit n. 9-13 -vuotiaita ja SM-Noviisit 11-15 -vuotiaita.

Joukkueiden valmentajina toimivat Mari Giers, Marie Koski-Tuuri, Sara Millner, Emmi Tirkkonen, Eveliina Savimäki, Eveliina Välimaa, Tessa Kuusela, Catarina Valli, Elii Rinne ja Elina Mikkola

Startti-ryhmässä harjoitellaan sekä yksinluistelun että muodostelmaluistelun peruskuvioita. Startti-ryhmästä on mahdollisuus jatkaa joko yksinluistelun tai muodostelmaluistelun puolella.