Turun Riennon Taitoluistelu ry:n arvot ja eettiset pelisäännöt

TRT on kilpaseura, jossa lapsi, nuori ja aikuinen voi harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä. Seura antaa mahdollisuuden harrastaa elämyksellistä urheilua luistelukoulusta aina lajin huipulle saakka. Nuoremmilla luistelijoilla korostetaan harrastuksen leikkimielisyyttä ja edistyneemmillä sen tavoitteellisuutta. Toimintaa ohjaa seuran arvoperusta; palveluhenkisyys, avoimuus ja yhteistyökykyisyys. Nämä toimintatavat edistävät hyvinvointia ja jaksamista, vahvistavat motivaatiota ja sitoutumista sekä lisäävät toiminnan tehokkuutta ja sujuvuutta. Seuran arvot ja pelisäännöt luovat vakautta ja työllemme arvoisan pohjan.

Kaikessa seuran toiminnassa tulee vallita reilun pelin henki, jolloin jokainen kunnioittaa kanssaihmisiä sekä noudattaa sääntöjä. Seuran voimavara on koko seurayhteisö ja sen toimintatavat. Toiminnassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimintaan osallistuvia heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Mikäli esiintyy riitatilanteita tai muita epäkohtia, niihin puututaan välittömästi ja niistä keskustellaan. Seurassa on tehty arvojen ja eettisten linjausten pohjalta pelisäännöt koskien luistelijoita, työntekijöitä, hallitusta sekä vanhempia. Pelisäännöt toimivat seuralle runkona reilun pelin henkisessä toiminnassa. Näihin pelisääntöihin voimme tukeutua epäkohtatilanteissa.

 1. Luottamus
  • Olemme luotettavia. Luotamme toinen toisemme tietoon ja taitoon.
  • Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti, vaikka olisimmekin asioista eri mieltä.
  • Emme välitä keskeneräisiä ja luottamuksellisia asioita eteenpäin.
  • Arvostamme toisiamme. Arvostava käyttäytyminen herättää arvostavaa käyttäytymistä myös muissa.
  • Toimin saamani luottamuksen arvoisesti!

 2. Viestinnän yhdenmukaisuus
  • Oikealla viestinnällä rakennamme parempaa seuraa.
  • Puhumme ja kirjoitamme totuudenmukaisesti ja tarkistamme tosiasiat ennen viestien julkaisemista.
  • Kunnioitamme viestinnässä muita.
  • Viestimme arvostavasti ja kannustavasti.
  • Olen vastuussa TRT:n imagosta!

 3. Oikeudenmukaisuus
  • Osoitamme arvostusta kaikkia ja kaikkien työtehtäviä kohtaan.
  • Oikeudenmukaisuus velvoittaa ennakkoluulottomaan yhteistyöhön ja reiluun kohteluun
  • Olemme rohkeita, puutumme epäasiallisuuksiin systemaattisesti.
  • Toimin esimerkkinä muille!

 4. Vastuullisuus
  • Olemme vastuullisia ja luotettavia toisillemme.
  • Olemme ratkaisukeskeisiä. Haemme vaihtoehtoja ja pidämme sanamme.
  • Sitoudumme yhteisiin arvoihin, toimintatapoihin ja pelisääntöihin
  • Toimin vastuuni arvoisesti!

Eettisten pelisääntöjen tarkoituksena on tukea ja ohjata arvojen toteutumista arjen tekoina. Tämä edellyttää arjen toimintatapojen ja tehtyjen valintojen arviointia. Eettiset toimintatavat käsitellään myös osana kehityskeskusteluja. Kriittisissä tilanteissa mielipidettä voi kysyä luottamushenkilöiltä/hallitukselta.

Tavoitteenamme on tekemisen ilo! Yhdessä saamme enemmän ja paremmin aikaiseksi!

Mikäli näitä ohjeita ei noudateta, toimitaan seuraavasti

Epäasiallinen kohtelu tulee käydä läpi mahdollisimman nopeasti tapahtuneen jälkeen. Aloite asian läpikäymiseen voi tulla miltä tahansa eri taholta.

 1. Kutsutaan koolle asianomainen henkilö(t), kyseessä olevan valiokunnan hallituksen edustaja, seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ryhmän kutsuu koolle seuran puheenjohtaja.
 2. Keskustelusta laaditaan muistio, joka käydään läpihallituksen kesken.
 3. Mikäli em. keskusteluilla ei saada asiaan selvyyttä, niin hallitus on velvollinen ryhtymään asianmukaisiin selvityksiin.