Kilpailuohjelmien teko

Kaikilla kilpailevilla yksinluistelijoilla on oma kilpailuohjelma, yhteisohjelma tai harjoitusohjelma. Tinteillä ja pikkutinteillä on yhteisohjelma, johon valmentaja valitsee musiikin ja tekee ohjelman. Yhteisohjelmalla kilpailevat taitajat sekä K4- ryhmäläiset saavat myös kilpailu- tai harjoitusohjelman musiikkeineen valmentajalta. Alkaen minit-sarjasta, luistelijoilla on omat musiikit ja ohjelmat. Seuraavat ohjeet koskevat luistelijoita, joilla on omat kilpailuohjelmat.

 

Musiikki

  • Luistelija voi itse etsiä ja ehdottaa mieluista musiikkia vastuuvalmentajalle tai luistelija voi pyytää valmentajalta apua musiikin etsimiseen
  • Luistelija voi editoida musiikin itse tai teettää sen haluamallaan taholla.
  • Luistelija voi pyytää valmentajaa editoimaan musiikin, jolloin mennään alla olevan hinnaston mukaan
  • Vastuuvalmentajan on hyväksyttävä lopullinen versio musiikista

Ryhmästä vastaavalla valmentajalla on vastuu siitä, että luistelijoiden musiikit ja ohjelmat ovat lapsen taitotasoon sopivat ja kilpailusarjan vaatimukset täyttäviä. Tästä syystä ne tulee hyväksyttää ryhmän vastuuvalmentajalla.

 

Musiikkimaksut

 

Valmentajan tekemät musiikit laskutetaan seuran kautta seuran hinnaston mukaan. Tinteillä, pikkutinteillä, K4-ryhmäläisillä sekä taitajilla, jotka kilpailevat yhteisohjelmalla, musiikki ja CD-levy sisältyvät kausimaksuun.

 

Ohjelma

  • Luistelija voi valita ohjelmansa tekijän seuran ilmoittamien koreografien joukosta tai ehdottaa ulkopuolista koreografia
  • Ohjelmaan sisällytettävät elementit tulevat vastuuvalmentajalta, ja koreografi laatii ohjelmaan koreografian
  • Seuran ilmoittamat koreografit voivat käyttää seuran omia jäitä ohjelmien tekemiseen, kun jään käytöstä on sovittu valmennuksen kanssaUlkopuoliset koreografit voivat myös käyttää seuran jäitä ohjelman tekoon, jos siitä on sovittu valmennuksen ja seuran kanssa. Ulkopuolisia koreografeja seura laskuttaa jään käytöstä.
  • Kaikkien koreografien tulee sopia Eevin (eevi@turunriennontaitoluistelu.fi) kanssa ohjelman tekemisestä seuran omilla jäillä

Ohjelmat tarkistetaan ennen kilpailukauden alkua teknisen spesialistin ja tuomarin toimesta. Vastuuvalmentaja ja kehitysvastaava tekevät ohjelmiin tarvittaessa muutoksia tuomaripalautteen perusteella. Seuran omien koreografien tekemät ohjelmat laskutetaan musiikkien tavoin seuran kautta. Koreografi on velvollinen kertomaan hinnastonsa ennen ohjelmanteon aloittamista, sekä ilmoittamaan seuralle tiedot laskutusta varten. Lisätietoja musiikkien ja ohjelmien tekemisestä voi kysyä vastuuvalmentajilta.