Ohjeet kilpailemiseen

KILPAILEMINEN JA KILPAILUISTA TIEDOTTAMINEN

Kilpailukutsujen käsittely, kilpailuihin ilmoittaminen ja tiedottaminen

Valmentajat käsittelevät seuraan tulleet kilpailukutsut ja päättävät, mihin kilpailuihin ja sarjoihin osallistutaan. Valmentajat myös päättävät, ketkä luistelijat ilmoitetaan, ja karsinnan varalta - missä järjestyksessä.

Kaikissa kutsukilpailuissa pyritään noudattamaan ns. kiertoperiaatetta, eli ilmoitusjärjestystä vaihdellaan kilpailusta toiseen. Kauden ensimmäiseen kutsukilpailuun ilmoittautumisjärjestys arvotaan, minkä jälkeen järjestys kiertää siten, että listan ensimmäinen siirtyy viimeiseksi ja listan muut luistelijat vastaavasti yhden sijan ylemmäs. Kilpailumääriä pyritään kauden aikana mahdollisuuksien mukaan tasaamaan ilmoittautumisjärjestystä muuttamalla. Ohjeistuksen tarkoituksena on pyrkiä takaamaan kaikille luistelijoille riittävästi kilpailuja. Valmentajat voivat kuitenkin poiketa tästä säännöstä, kilpailun luonteen ja oman harkintansa mukaan.

Kun päätös on tehty, kilpailusihteeri ilmoittaa luistelijat kilpailuun. Tämän jälkeen päivitetään kilpailu ja ilmoitetut luistelijat Kilpailut-sivulle.

Kilpailuun osallistujalla tulee olla kilpailupassi maksettuna ensimmäisenä jääharjoituspäivänä syksyllä. Kilpailuluvan lunastaneiden luistelijoiden tulee itse huolehtia siitä, että heillä on koko kauden voimassaoleva vakuutustodistus. Lisätietoa kilpailupasseista ja vakuutuksista.

Jos luistelija (ilmoittauduttuaan ensin kilpailuun) peruu itse kilpailuun osallistumisen ilman perusteltua syytä, maksaa hän ilmoittautumismaksun riippumatta siitä, mitä järjestävä seura veloittaa seuralta. Tämä koskee seuran oman viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peruttuja, mikä ei välttämättä ole sama kuin kilpailun järjestävän seuran viimeinen ilmoittautumispäivä. Peruutuksesta pitää antaa kirjallinen selvitys sekä valmentajalle että kilpailusihteerille.

Kilpailuun jälki-ilmoittautuminen alkaa TRT:n ilmoittamasta viimeisestä kilpailuun ilmoittautumispäivästä, joka ei välttämättä ole sama kuin kilpailun järjestävän seuran viimeinen ilmoittautumispäivä. Kilpailuun osallistumisen tarpeesta tulee tällöin tehdä kirjallinen selvitys sekä valmentajalle että kilpailusihteerille. Jälki-ilmoittautumismaksu on kaksinkertainen alkuperäiseen ilmoittautumismaksuun verrattuna, riippumatta siitä, mitä kilpailun järjestävä seura veloittaa jälki-ilmoittautumisesta. Jälki-ilmoittautumisissa luistelija maksaa itse korotuksen, seura maksaa vain alkuperäisen ilmoittautumismaksun. Kansainvälisissä kilpailuissa luistelija maksaa itse koko ilmoittautumismaksun.

Kun järjestävältä seuralta tulee kilpailuvahvistus ja osallistujalista, päivitetään tieto Kilpailut-sivulle. Samalla vahvistetaan myös kilpailuun lähtevä valmentaja, jos se on jo tiedossa.

Matkajärjestelyt ja –kustannukset

Seura ei tee luistelijoille hotellivarauksia kilpailujen yhteydessä, vaan luistelijat hoitavat ne itse. Seura kuitenkin huolehtii valmentajan majoituskustannuksista.

Yleensä kilpailukutsuissa on suosituksia kilpailussa käytettävistä hotelleista ja järjestävä seura on voinut sopia erikoishinnoista kilpailuun. Mikäli kilpailun järjestäjä on lähettänyt tiedon hotellitarjouksesta, lisätään myös tieto siitä Kilpailut-sivulle. Luistelijat varaavat sitten hotellihuoneensa itse, joko järjestäjien suosittelemasta hotellista tai muualta.

Luistelijat itse vastaavat matka- ja majoituskustannuksista. Valmentajat matkustavat luistelijoiden kyydillä aina, kun se on aikataulullisesti mahdollista. Pääsääntö on, että luistelujärjestyksessä ensimmäisenä oleva luistelija huolehtii menomatkasta ja viimeisenä oleva paluumatkasta.

Ulkomaan kilpailut ja Suomessa järjestetyt kansainväliset kilpailut

Luistelijat vastaavat ilmoittautumismaksuista ja tuomarikuluista sekä ulkomaan kilpailuissa lisäksi valmentajan matka- ja majoituskustannuksista sekä päivärahasta.

Kilpailuohje

Ohessa kilpailuohje, josta selviää, miten valmistaudutaan kilpailuun, mitä itse kilpailun aikana tapahtuu, mitä asioita pitää ottaa huomioon jne. Ohje on tarkoitettu ensi sijassa aloitteleville kilpaluistelijoille, mutta myös kokeneempien kilpailijoiden on hyvä välillä kerrata näitä asioita.

ISU-arviointi

Suunniteltu ohjelma

Jos kilpailussa käytetään ISU-arviointia, tulee luistelijan täyttää 'Suunniteltu ohjelma' lomake ja toimittaa se seuran heti kauden alussa, hyvissä ajoin ennen ensimmäisiä kilpailuja. Toimisto huolehtii ohjelmalomakkeiden lähettämisestä edelleen kisajärjestäjille.

Kilpailusihteeri säilyttää luistelijan viimeisimmän version suunnitellusta ohjelmasta ja lähettää sen kisajärjestäjille, ellei luistelija ole toimittanut uutta versiota hyvissä ajoin ennen seuraavaa kisaa. Jos ohjelmaan tehdään muutoksia, luistelijan pitää itse huolehtia lomakkeen päivittämisestä ja lähettämisestä kilpailusihteerille.

On hyvä muistaa, että suunniteltu ohjelma annetaan ainoastaan avuksi ISU-arviointi järjestelmälle, arviointi tehdään kuitenkin AINA luistelun mukaan.

Lomakkeet löytyvät liiton sivuilta, johon linkki tässä.

Sarjoissa, joissa on sekä lyhyt- että vapaaohjelma (SM-seniorit, seniorit, SM-juniorit, juniorit ja SM-noviisit) on oma lomakkeensa. Muissa sarjoissa (noviisit, debytantit, kärkisilmut) on oma lomakkeensa, jossa on pelkkä vapaaohjelma. Elementtien lyhenteet löytyvät lomakkeen toiselta sivulta.

Ohjelmat tallennetaan nimellä 'Luistelija Liisa TRT suunniteltu ohjelma 20160102', jossa päivämäärä on viimeisin päivityspäivä.

SM-sarjojen Declaration-lomakkeet

Kunkin SM-sarjan (SM-seniorit, SM-juniorit, SM-noviisit)  luisteliijan, valmentajan ja seuran virallisten edustajien on asianmukaisesti täytettävä ja allekirjoitettava lomake. Lomakkeet ja lisätiedot liiton sivuilla.

Jokainen luistelija/perhe vastaa itse siitä että lomake on asianmukaisesti täytetty ja toimitettu ajallaan Taitoluisteluliittoon.

Kilpailutulokset

Kisan jälkeen tulokset julkaistaan seuran nettisivuilla, kohdassa Kilpailutulokset.

Jos järjestävä seura ei julkista tuloksia netissä, pitää luistelijoiden toimittaa tulokset paperilla tai sähköpostilla yksinluistelun tiedottajalle.

Pääsääntöisesti julkaistaan vain 3 parasta sekä seuran omien luistelijoiden sijoitukset. Liiton alaisista kisoista ja aluemestaruuksista voidaan julkaista täydelliset tuloslistat.